Lao News

ໃນເວລາປະມານ 3:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 25/10/2022

ຊາຍອາລະວາດ ຈູດໄຫມ້ 4 ຈຸດ.

ໃນເວລາປະມານ 3:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 25/10/2022 ເກີດເຫດຊາຍອາລະວາດ ເລາະຈູດຫນ້າຮ້ານ ເຮືອນຄົນ ແລະ ຫລັກເສົາໄຟຟ້າ 4 ຈຸດ.

ທີ່ເຂດບ້ານທົ່ງຂັນຄໍາ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ນອກນີ້ ໃນມື ຍັງກຳມີດບໍ່ວາງ.

ຄລີບ1.

ຄລີບ2.

ຄລີບ3.

ຄລີບ4.

ຄລີບ5

ຍັງບໍ່ມີການລາຍງານວ່າ ໄດ້ຈັບຊາຍດັ່ງກ່າວໄວ້ ຫລື ບໍ່,

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button