ແຈ້ງເຕືອນ ຢ່າຫຼົງເຊື່ອ ຢ່າກົດເຂົ້າໄປເດັດຂາດ

⚠️ແຈ້ງເຕືອນ ຢ່າຫຼົງເຊື່ອ ຢ່າກົດເຂົ້າໄປເດັດຂາດ❗️

ການບິນລາວ ອອກມາແຈ້ງເຕືອນມາຍັງບັນດາທ່ານ ກໍລະນີທີ່ໄດ້ມີການສົ່ງລິ້ງໜ້າເວັບໄຊທ໌ຊັກຊວນຕອບແບບສອບຖາມເພື່ອແລກເອົາເງິນລາງວັນ ຫຼື ລິ້ງລັກສະນະອື່ນໆ.

ທີ່ເຂົ້າຂ່າຍເປັນການຊັກຊວນທີ່ມີໂລໂກ້ຂອງການບິນລາວ ຜ່ານທາງຊ່ອງທາງຕ່າງໆທີ່ບໍ່ຮູ້ແຫຼ່ງທີ່ມາ ທ່ານອາດຈະຖືກດັກຈັບເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕ ຫຼື ຂໍ້ມູນດ້ານການເງິນຂອງທ່ານໄດ້.

ຖ້າຫາກທ່ານຍັງພົບເຫັນກໍລະນີສົງໄສສາມາດແຈ້ງ ຫຼື ສອບຖາມທີ່ເບີ 1626 WhatsApp +856 20 55 541 626

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

www.laoairlines.com

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *