ຊ່ວຍແດ່ ພີ່ນ້ອງເອີຍ

🙏. ຊອ່ຍແດ່ ພີ່ນ້ອງເອີຍ. 🙏

ບໍຢາກຮ້ອງໃຫ້ ແຕ່ນ້ຳຕາມັນໄຫລອອກມາ.
ນີ້ແມ່ນຄອບຄົວຂອງທ້າວໄຖມົວ.

ຢູ່ທີບ້ານດ່ານໄຊເມືອງວຽງໄຊແຂວງຫົວພັນ ຊື່ງຜູ້ກ່ຽວມີລູກອາຍຸສາມປີ ຊື່ທ້າວໄມຈ່າງ ນ້ອງເປັນອາການ

ໃສ້ລົງຫຳ ເຈັບ ຫ້ອງໃຫ້ຕະລອດ ຄອບຄົວກະທຸກຍາກ ລຳບາກ ຢາກໄປຫາໝໍ
ເອົາລູກໄປປົວ ເງີນກະບໍ່ມີ ໄດ້ແຕ່ອູ້ມລູກ ຍ່າງເລາະເຮືອນ.

ເປັນຕາສົງສານຫລາຍພີ່ນ້ອງເອີຍ. ເດີກດືນທ່ຽງຕືນ ພໍ່ແມ່ກະບໍ່ໄດ້ນອນ ຍ່ອນລູກເຈັບຫລາຍ ເຈັບມາໄດ້ຫລາຍເດືອນແລ້ວ ແຕ່ຕອນນີ້ ແມ່ນນ້ອງເປັນໜັກ ບໍ່ເຄີຍພາໄປຫາໝໍຈັກເທື່ອ ຂໍວອນສັງຄົມ ແລະຜູ້ໃຫ່ຍໃຈດີ ຊອ່ຍເອົາຊີວິດ ນ້ອງນ້ອຍນີ້ໄວ້ແດ່ທ້ອນ. ຖ້າທ່ານໃດມີຈິດໃຈເມດຕາ. ຂໍໃຫ້ໂອນໃສ່ບັນຊີຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ເພາະວ່າຜູ້ກ່ຽວບໍ່ມີບັນຊີ

ແລະຄອບຄົວຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ເປັນເຂດພູດອຍ ຖ້າທ່ານໃດຊ່ອຍບໍ່ໄດ້. ກໍ່ກະລຸນາຜ່ານ. ແລະຝາກກົດໄລ ກົດແຊໃຫ້ແດ່. ໃຫ້ໄປຮອດ ໄປເຖີງຜູ້ໃຫ່ຍໃຈບູນ. ເງີນທີ່ສັງຄົມຊອ່ຍ ຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳໃສ່ມື່ຜູ້ກ່ຽວ ພ້ອມກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະຈະນຳເອົານ້ອງໄປປົວ.

ຖ້າສັງຄົມບໍ່ຊອ່ຍ ກະບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະຫັນຫນ້າໄປເພີ່ງໃຜ ນ້ອງນ້ອຍຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮັກສາດ່ວນ. ຂໍໂທດສັງຄົມ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດໂພດໂຊຮູບ ຫຳນ້ອງ ຢ້ານເພດຖຶກ ເເບນ.

ຖ້າຜູ້ໃດມີຄຳຖາມ ສາມາດໂທໄດ້ ທີ່ເບີ …02056686662…. ແລະຖ້າໃຜຢາກບໍລິຈາກຊອ່ຍນ້ອງນ້ອຍ. ຂ້າພະເຈົ້າມີ ອາຄີວໂຄດ ຢູ່ດ້ານລູ່ມນີ້

ທ້າຍສູດ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມ ຂອບໃຈນຳຄອບຄົວ…, ແລະພອນໃດທີ່ປະເສີດຈົ່ງມີກັບທຸກໆທ່ານ

ຂໍຂອບໃຈ

ແລະ ຝາກແຊຕໍ່ໆ ໃຫ້ແດ່ເດີ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *