ອາຈານທຳຮ້າຍນັກຮຽນ !

ອາຈານທຳຮ້າຍນັກຮຽນ !

ຂໍປະສານສຳພັນເຖີງອ້າຍນ້ອງນັກຮຽນ
ໂຮງຮຽນ ມສ ລ້ອງຊານ.

ເລື່ອງມີຢູ່ວາ ນັກຮຽນໄດ້ເປົາຫມາກວີດ ໃນໂຮງຮຽນເວລາເລີກໂຮງຮຽນແລ້ວແຕ່ອາຈານໄດ້ມາເຫັນແລະບໍ່ພໍໃຈກັບນັກຮຽນເຊີງອາຈານໄດ້ດຶງເສື້ອນັກຮຽນຈົນຂາດ

ແລະ ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍນ້ອງນັກຮຽນ ອາຈານໄດ້ບັງຄັບນ້ອງນັກຮຽນຂຶ້ນຫ້ອງການ.

ອາຈານຄົນນີ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດເທື່ອດຽວ ແລະ ຄົນດຽວໃນໂຮງຮຽນແຕ່ເຮັດຫຼາຍ ແລະ ເຮັດເກີນກົດລະບຽບໃນໂຮງຮຽນ.

ສົມຄວນແລ້ວບໍ່ອາຈານເຮັດແບບນີ້….?

ຊົມຄລີບ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *