Lao News

ຊ່ວຍກັນແຊຣ์ ! ປະກາດຄົນຫາຍ ທາງບ້ານເປັນຫ່ວງນ້ອງຫຼາຍ

-ປະກາດຫາຄົນຫາຍ ເພດຊາຍ.

ນ້ອງໄດ້ຫາຍອອກຈາກບ້ານແຕ່ຕອນແລງວັນເສົາ ທີ22ປະຈຸບັນນີ້ບໍ່ທັນເຫັນມາເຮືອນ ທາງບ້ານເປັນຫ່ວງນ້ອງຫລາຍ.

-ຊື່ທ້າວຊານົນ.ອາຍຸ14ປີ ບ້ານຫວ້ຍເລົາ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ໃຜພົບເຫັນນ້ອງ ໂທຕິດຕໍ່ 98727249

..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button