ສາວຫັຼກ52ນີ້ບໍທໍາມະດາເລີຍ

ຄົນຖ່າຍຫັ້ນນາແທນທີ່ຈະໃຫ້ໝູ່ໄປຊ່ວຍຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົາຕີກັນ ພັດເວົ້າວ່າໃຜໄປຫ້າມຊິຕົບອີກ…

ນັກຮຽນ ມສຫຼັກ 52

ທັງຜູ້ຍິງຜູ້ຊາຍພາກັນຫົວປານເບິ່ງນັກມວຍປໍ້າເຂົາຕີກັນຢູ່ສະໜາມ

ຈັ່ງແມ່ນພໍ່ແມ່ພວກເຈົ້າສັ່ງສອນໃຫ້ມາຕົບມາຕີກັນຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານກໍ່ບໍ່ເວົ້າບໍ່ວ່າຫຍັງນໍ້.

ຖ້າມາໂຮງຮຽນແລ້ວມາສະແດງລະຄອນຕີກັນແບບນີ້ກໍ່ອອກໄປສາມາຮຽນບໍ່ຮູ້ແນວດີແນວບໍ່ດີຮຽນຮ້ອຍປີພັນປີກໍ່ບໍ່ຈະເລີນດອກອີ່ຫຼ້າເອີຍ

ຊົມຄຣິບ.

ທີມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *