Lao News

ບອກເອົາບຸນເດີ່ພີ່ນ້ອງ..!! ອັນນີ້ແມ່ນ ເຄືອສົ້ມໂກ່ຍ ເປັນຢາລ້າງບາດເບົາຫວານເປື່ອຍ ແລະ ດີປະດົງຂໍ່

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຊື່ ອາຈານ ມະຫາຣາຊຄຣູ ຈອມທອງ ມໍເຕີ່ອຸດົມສຸກ ໄດ້ໂພສວ່າ: .

ອັນນີ້ແມ່ນເຄືອສົ້ມໂກ່ຍທີ່ຫມໍຢາລາວນຳໃຊ້ເປັນຢາລາ້ງບາດເບົາຫວານເປື່ອຍຊວ່ຍໃຫ້ບາດດີໄວຂື້ນວິທີໃຊ້ໃຫ້ເອົາເຄືອ ແລະ ໃບໃຫ້ໄດ້ນື່ງຂີດຕົ້ມໃສ່ນຳ້ນື່ງລີດຕົ້ມຟົດ 15 ນາທີ.

ແລ້ວປົງໄວ້ໃຫ້ອຸ່ນໆແລ້ວເອົາມາລາ້ງບາດເປື່ອຍຈາກເບົາຫວານແລະປະດົງຂໍ່ຈະດີແລ

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button