ສາວໂພສເສົ້າວ່າ: ຢູ່ກັບຫມູ່ຫລາຍຄົນທ້ອນໂຮມເງິນໃສ່ກະປຸກ ສຸດທ້າຍຫມູ່ ລັກເອົາເງິນໄປຈ່າຍ.

” ເພື່ອນຮັກຫັກລ່ຽມໂຫດ “

ສາວໂພສເສົ້າວ່າ: ຢູ່ກັບຫມູ່ຫລາຍຄົນທ້ອນໂຮມເງິນໃສ່ກະປຸກ ສຸດທ້າຍຫມູ່ ລັກເອົາເງິນໄປຈ່າຍ.

ບໍ່ຮູ້ວ່າຈຳນວນເງິນຫລາຍປານໃດ ແຕ່ທ້ອນເງິນມາຫລາຍເດືອນ ແລະ ເລືອກປ່ອນແຕ່ໃບໃຫຍ່,

ພໍແຕ່ທຸບເຫັນເງິນໃນກະປຸກ 2 ໃບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *