ປັບຂຶ້ນຄ່າຜ່ານທາງ 16 w ໄລຍະແຕ່ ຂົວນໍ້າຂອງລາວຢີປຸ່ນ

🔥 ປັບຂຶ້ນຄ່າຜ່ານທາງ 16 w ໄລຍະແຕ່ ຂົວນໍ້າຂອງລາວຢີປຸ່ນ ຫາຊາຍແດນວັງເຕົ່າ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ແຈ້ງການ ,ເລື່ອງການປັບປຸງອັດຕາຄ່າຜ່ານທາງ 16 w ໄລຍະແຕ່ ຂົວນໍ້າຂອງລາວຢີປຸ່ນ ຫາຊາຍແດນວັງເຕົ່າ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ຂອງບໍລິສັດດວງດີ ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.

ຈາກmedia laos

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *