ການຄ້າຈຳປາສັກ ກຳນົດຊິ້ນຫມູ ສູງສຸດ 60 ພັນກີບ.

ການຄ້າຈຳປາສັກ ກຳນົດຊິ້ນຫມູ ສູງສຸດ 60 ພັນກີບ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ການຄ້າ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຈໍາປາສັກ ແຂວງຈຳປາສັກ ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຄາ ສິນຄ້າຢູ່ຕະຫຼາດໃໝ່ປາກເຊ.

ສໍາລັບການກໍານົດໂຄງສ້າງລາຄາການຊື້-ຂາຍ ຊີ້ນໝູຂອດໜ້າຟາມ: ກໍານົດລາຄາ ຊື້-ຂາຍ ຊີ້ນໝູເປັນຢູ່ໜ້າຟາມ ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 35.200 ກີບ/ກິໂລ, ກໍານົດລາຄາຊື້-ຂາຍ ຊີ້ນໝູຢູ່ຂອດຊໍາແຫຼະ ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 42.000 ກີບ/ກິໂລ, ການຊື້-ຂາຍ ຊີ້ນໝູຂອດຢູ່ຕະຫຼາດທົ່ວໄປ (ຂອດລູກຂຽງ) ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 47.000 ກີບ/ກິໂລ.

ສຳລັບ ການຊື້-ຂາຍຊີ້ນໝູ ຂາຍເຖິງຜູ້ບໍລິໂພກທົ່ວໄປ (ແຍກຊິ້ນສ່ວນຂາຍ) ແມ່ນມີຫຼາຍລາຄາອີງຕາມປະເພດຊີ້ນ ເປັນຕົ້ນ: ຊີ້ນໝູປະເພດ 1 ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 60.000 ກີບ/ກິໂລ, ຊີ້ນປະເພດ2 ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 55.000 ກີບ/ກິໂລ, ໂຄງກະດູກຂ້າງ 50.000 ກີບ/ກິໂລ.

ໂດຍ: ຈັນທະວີສັກ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *