ເກັບກະເປົ໋າເງິນ ຄືນເຈົ້າຂອງ.

ເກັບກະເປົ໋າເງິນ ຄືນເຈົ້າຂອງ.

ຈາກກໍລະນີ ຜູ້ຊາຍເຮັດກະເປົ໋າເງິນເຮ່ຍ ທີ່ເສັ້ນທາງຫົວຂົວ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 1/11/2022 ມີຜູ້ຍິງຂີ່ລົດຈັກມາເຫັນແລ້ວເກັບໄວ້.

ຈາກນັ້ນ ເຈົ້າຂອງກະເປົ໋າກໍໄດ້ປະກາດຫາ, ໃນທີ່ສູດຜູ້ເກັບໄດ້ກໍນຳມາສົ່ງເຈົ້າຂອງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *