ປະກາດນໍາຈັບແມ່ຫວຍໃຫຍ່

ປະກາດເລື່ອງ : ປະກາດນໍາຈັບແມ່ຫວຍໃຫຍ່ ຫຼື ນັກຕົວະຍົວະລາຍໃຫຍ່.

– ອີງໃສ່ : ຄໍາສັ່ງກັກຕົວ ສະບັບເລກທີ 133/ປກສ.ນກສ ລົງວັນທີ 03/08/2022.

– ອີງໃສ່ : ສະພາບການໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເອົາຕັວລົບໜີອອກຈາກບ້ານ ໄຊຍະພູມ ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.

ແຈ້ງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຮ່ວມມືຈາກພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຜູ້ທີໃຊ້ເຝດບຸກ ຫຼື ຜູ້ທີພົບເຫັນ,

ຖ້າຫາກຜູ້ໃດພົບເຫັນຄົນໃນຮູບພາບລຸ່ມນີ້ກະລຸນາແຈ້ງເບີໂທ 020 96959995 ຫຼື ແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ ປກສ ນະຄອນໄກສອນ ເພື່ອນໍາເອົາຕົວຜູ້ກ່ຽວໄປດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນຕົກເປັນເຫຍື່ອການຕົວະຍົວະ, ໂຄສະນາຊ່ວນເຊື່ອຂອງນາງ ຕູ່ ແລະ ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມໃນການປັດເຄ່ຍຄົນບໍ່ດີອອກຈາກສັງລາວ

ຖ້າຫາກຜູ້ໃດພົບເຫັນ ຫຼື ແຈ້ງເບາະແສທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ກ່ຽວ, ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນມີເງີນສໍາມະນາຄຸນຈໍານວນ 10,000,000 ກີບ (ສິບລ້ານກີບຖ້ວນ) ຫຼື

ຜູ້ໃດສາມາດນໍາເອົາເຈົ້າໜ້າທີໄປຈັບຕົວຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນມີເງີນສໍາມະນາຄຸນ 20,000,000 ກີບ (ຊາວລ້ານກີບຖ້ວນ)

ທີມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *