ແຈ້ງປັບລາຄານ້ຳມັນຂື້ນອີກ

ແຈ້ງປັບລາຄານ້ຳມັນ.

ເລິ່ມປະຕິບັດ 06:00 ໂມງຂອງວັນທີ 03/11/2022

ຕາມແຈ້ງການຈາກ ກຊ ອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ ເລກທີ 1549/ອຄ

ລົງວັນທີ 02 ພຈ 2022.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *