ຮູບປັ້ນຫຸ່ນ ອາຈານປູ່ຊາສຸດ ໃຜເຫັນກົດແຊ໌

ຮູບປັ້ນຫຸ່ນ ອາຈານປູ່ຊາສຸດ ບ້ານດອນສໍາໂຮງ ແຂວງຈໍາປາສັກ.

ໃຜເຫັນກົດແຊ໌ ຂໍຫຍັງໃຫ້ໄດ້ດັ່ງປາດຖະໜາ ອະທິຖາເລີຍ ສາທຸ ສາທຸ.

..

..

..

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *