ມັນຄ້າຍໆກັບລະຄອນແຕ່ມັນເປັນຊີວິດຈິງ

Update 2/11/2022. ມັນຄ້າຍໆກັບລະຄອນແຕ່ມັນເປັນຊີວິດຈິງ.

ສອງອ້າຍນ້ອງຕ່າງພໍ່ຕ່າງແມ່ໃນຖານະລູກອ້າຍລູກນ້ອງ ຜູ້ນ້ອງພໍ່ແມ່ເສບຢາຖືກເຂົ້າຄຸກໝົດທັງຜົວທັງເມຍ ຜູ້ອ້າຍທີ່ລ້ຽງພໍ່ພັດເສຍຊີວິດແມ່ໄປຮັບຈ້າງຢູ່ສວນກ້ວຍຈີນ.

ແຕ່ລະມື້ຜູ້ອ້າຍໄດ້ເຈ່ຍນ້ອງມາໂຮງຮຽນ ປ້ອນເຂົ້າປ້ອນນໍ້າ… ເບື້ອງໜຶ່ງເປັນອ້າຍ ເບື້ອງໜຶ່ງດັ່ງພໍ່ແມ່ ຊິວິດຮ້ອຍແປດພັນປະການ ຊີວິດອັນມີມົນທິນ ຊີວິດທີ່ຕ້ອງດິ້ນຮົນເພື່ອຢູ່ຫຼອດ.

ສອງອ້າຍນ້ອງຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເກືອບຊ່ວຍຕົນເອງບໍ່ໄດ້ ພຽງແຕ່ແຊແບ່ງເບົາຄວາມທຸກໃຫ້ເພື່ອນໆຮູ້ເທົ່ານັ້ນ ທ່ານໃດມີນໍ້າໃຈຊ່ວຍຄ່າເຂົ້າຄ່ານໍ້ານົມປ່ອງ ສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມ 02055613339 ຂອບໃຈ.

ສອງອ້າຍນ້ອງຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເກືອບຊ່ວຍຕົນເອງບໍ່ໄດ້ ພຽງແຕ່ແຊແບ່ງເບົາຄວາມທຸກໃຫ້ເພື່ອນໆຮູ້ເທົ່ານັ້ນ ທ່ານໃດມີນໍ້າໃຈຊ່ວຍຄ່າເຂົ້າຄ່ານໍ້ານົມປ່ອງ ສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມ 02055613339 ຂອບໃຈ

ຄຣິບ.ຖືກລົບ

ຄຣິບ 2

ຄຣິບ3.

ທີມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *