ຄົນບໍ່ດີ ລັກຈູດກອງເຂົ້າຂອງປະຊາຊົນ

ຄືນຂອງວັນທີ 3 ຕໍ່ໃສ່ວັນທີ 4/11/2022.

ຄົນບໍ່ດີ ລັກຈູດກອງເຂົ້າຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານວັງຕັງ ເມືອງຮຸນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເສຍຫາຍຫນົດກອງ.

..

ຊົມຄຣິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *