ຂໍໂທດເດີ້ແມ່ ທີ່ລູກເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເບີ່ງແມ່ໃນທາງທີ່ທີ່ບໍ່ດີ ລູກກາບຂໍໂທດ🙏❤️‍🩹❤️

ຂໍໂທດເດີ້ແມ່ ທີ່ລູກເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເບີ່ງແມ່ໃນທາງທີ່ທີ່ບໍ່ດີ ລູກກາບຂໍໂທດ🙏❤️‍🩹❤️

ເຫັນນ້ຳຕາແມ່ຕູ້ຈ່ອຍແລ້ວຂ້ອຍໂຄດທໍລະມານໃຈ ການເປັນຄົນດັງນີ້ມັນຢາກອີຫຼີ.

ຂ້ອຍຍອມຮັບຜິດທຸກຢ່າງສິ່ງທີ່ແຄ໌ທີ່ສຸດຄືຄວາມຮູ້ສືກຂອງແມ່ຂ້ອຍ

ຂໍໂທດທີ່ເຮັດໃຫ້ເສຍນ້ຳຕາ ຂໍໂທດFcທີ່ຄິດໜ້ອຍເກີນໄປ🙏❤️❤️‍🩹

..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *