ພໍ່ຕູ້ທອນເງິນຜິດ.

ພໍ່ຕູ້ທອນເງິນຜິດ.

ແມ່ຕູ້ປະໃຫ້ຜົວຂາຍເຄື່ອງຢູ່ເຮືອນ ແຕ່ ຜົວພັດບໍ່ຮູ້ເງິນໃບ10.000₭ ອອກໃໝ່ ໃນຂະນະນັ້ນ ມີລູກຄ້າ ເອົາເງິນໃບ 10.000 ₭ໃຫມ່ ມາຊື້ບັດຕື່ມເງິນ.

ແຕ່ພໍ່ຕູ້ລາວເບິ່ງບໍ່ຄັກພັດຄິດວ່າໃບ 100.000₭ ເຂົາຊື້ບັດເຕີມເງິນ ລາຄາ 10.000₭ ພໍ່ຕູ້ຈຶ່ງທອນໃຫ້ລູກຄ້າ 90.000 ₭

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *