Lao News

ພາບມົງຄຸນ ໃຜໄດ້ເຫັນເປັນບຸນ

6 พฤศจิกายน 65 ภาพมงคลใครได้เห็นเป็นบุญตา ชาวบ้านขึ้นไปกราบนมัสการ.

รอยพระพุทธรูปกลางป่า ที่ต. หนองแวง อ. ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ภาพนี้ขึ้นหน้าเฟสท่านโปรดอย่าเลื่อนผ่าน.

ท่านกำลังจะมีโชค ปลอดโรคปลอดภัยมีแต่เรื่องดีดีเข้ามา มีแต่ความสุขความเจริญขอให้ลูกได้จับเงินแสน เงินล้าน.

..

..

ภายใน 3-7วัน ใครสาธุ*คำเดียว* ขอให้สมหวังทุกประการด้วยเทอญ ร่วมอนุโมทนาสาธุ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button