ປະກາດຕາມຫາລູກຊາຍ ໜີອອກຈາກບ້ານຂາດການຕິດຕໍ່

ຈາກເຟສບຸກທ່ານໜຶ່ງໄດ້ໂພສວ່າຂໍປະກາດຕາມຫາລູກຊາຍໄດ້ໜີອອກຈາກບ້ານແຕ່ຕອນ7ໂມງຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່21/10/2022 ທີ່ຜ່ານມານັ້ນມາເຖີງປະຈຸບັນນີ້ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນເຫັນເທື່ອຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນພໍ່ຂອງເພີ່ນ

ຄິດຮອດແລະຄິດເຖີງສຸດບີບຫົວໃຈສະນັ້ນຈື່ງຂໍວອນພີ່ນ້ອງທ່ານໃດຫາກເຫັນຄົນຜູ້ຢູ່ໃນຮູບນີ້ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ແຂວງໃດກໍຕາມຂໍໂທແຈ້ງດ່ວນໂທ.02091532268ຫຼືເບີແອບ02096895608ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ມີວັນລືມບູນຄູນຂອງທ່ານຂໍຂອບໃຈ

..

..

ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ບ້ານບ້ານນາພອກເມືອງໄຊທານີນະຄອນຫຼວງຈັງຈັນນີ້ລູກຊາຍໄດ້ມູ້ງໜ້າໄປທາງເທສະບານໃຫຍ່ແລ້ວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *