ໄຟໄຫມ້ຕຶກສູງ 35 ຊັ້ນທີ່ດູໃບ

🔥🇦🇪 ໄຟໄຫມ້ຕຶກສູງ 35 ຊັ້ນທີ່ດູໃບ.

(7.11.22) ເກີດເຫດໄຟໄຫມ້ຕຶກສູງ 35 ຊັ້ນ ເຊີ່ງເປັນຕຶກທີ່ພັກອາໃສ 8 Boulevard Walk.

ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບອາຄານສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ ເບິຈຄາລິຟາ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີລາຍງານຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫລື ເສຍຊີວິດ!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *