ຂ່າວດີ ຄືນນີ້ຈູດບັ້ງໄຟ​ບູຊາ​ພະທາດຫຼວງ​ ບັ້ງໄຟພະນຽງ 08 ລູກ ກະສັດ 08 ລຸກ, ບັ້ງໄຟຕະໄລ 09 ໂຫຼ ແລະ ບັ້ງໄຟດອກ 09 ໂຫຼ.

ມື້ແລງ​ນີ້​ ຈະຈູດບັ້ງໄຟ​ບູຊາ​ທາດຫຼວງ​ ປະກອບມີບັ້ງໄຟພະນຽງ 08 ລູກ, ບັ້ງໄຟກະສັດ 08 ລຸກ, ບັ້ງໄຟຕະໄລ 09 ໂຫຼ ແລະ ບັ້ງໄຟດອກ 09 ໂຫຼ.

ອີງຕາມ ການຕົກລົງເຫັນດີຂອງກອງປະຊຸມຄະນະປະທານແນວລາວສ້າງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຄັ້ງທີ 14 ສະໄໝທີ VIII, ວັນທີ 20 ຕຸລາ 2022. ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕົກລົງ: ແຕ່ງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ເພັດມີໄຊ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ເປັນຕົວແທນແນວລາວສ້າງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮັບຜິດຊອບສ້າງບັ້ງໄຟ ແລະ ຈຸດບັ້ງໄຟ ບູຊາພະທາດຫຼວງ ປະຈຳປີ 2022.

ໂດຍເປັນຕົວແທນອະນຸກຳມະການສາສະໜາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ເພື່ອຂຶ້ນແຜນງົບປະມານສ້າງ ບັ້ງໄຟບູຊາ ເຊັ່ນ: ບັ້ງໄຟພະນຽງ 08 ລູກ, ບັ້ງໄຟກະສັດ 08 ລຸກ, ບັ້ງໄຟຕະໄລ 09 ໂຫຼ ແລະ ບັ້ງໄຟດອກ 09 ໂຫຼ ໂດຍໃຊ້ງົບປະມານຈາກບໍລິສັດເພັດມີໄຊ

ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຕິດຕັ້ງຈຸດບັ້ງໄປ ບູຊາພະທາດ ຫຼວງ ໃນວັນທີ 08 ພະຈິກ 2022​ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຮີດຄອງປະເພນີ,​ ມີຄວາມສວຍງາມ ແລະ​ ມີຄວາມປອດໄພ 100%.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *