ສຳປະທານພູເບ້ຍ ກຽມສ້າງເປັນ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຄົບວົງຈອນ “ທະເລໝອກປະເທດລາວ”

ບໍລິສັດ ກຸ່ມຄໍາໄພຊະນະ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວຈະລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ ທຸ້ມທຶນກວ່າ 47 ລ້ານ ໂດລາ ກຽມສ້າງພູເບ້ຍ ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຄົບວົງຈອນ. ໄລຍະສໍາປະທານ 50 ປີ.

ໃນໂຄງການສະຫວັນທະເລໝອກພູເບ້ຍຢູ່ເມືອງອານຸວົງ ແຂວງໄຊສົມບູນ ຊຶ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວມີເນື້ອທີ່ສໍາປະທານປະມານ 28,6 ເຮັກຕາ ໂດຍມີ ໄລຍະສໍາປະທານ 50 ປີ ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ເນື້ອທີ່ສໍາປະທານດັ່ງກ່າວໄດ້ແບ່ງເປັນແຕ່ລະເຂດພັດທະນາຄື: ເຂດພັດທະນາ ເທິງຈອມພູເບ້ຍ 1 ເຮັກຕາ, ເຂດປ້ອມກາງສາລາຊົມວິວ 1 ເຮັກຕາ, ຈຸດຊົມວິວທ່ອງທ່ຽວປ່າຂົນ 0,5 ເຮັກຕາ, ຈຸດຊົມວິວປ້ອມປາກກ້ວຍ 2,3 ເຮັກຕາ, ຈຸດຕັ້ງເຂດກໍ່ສ້າງສໍານັກງານຫ້ອງການ, ລີສອດ, ຈຸດຕ້ອນຮັບ, ສະຖານທີ່ຈອດລົດ 14 ເຮັກຕາ ແລະ ຈຸດເຂດລຽບຕາມຜາຍອດນໍ້າຂຽວ ແລະ ສາມແຍກນໍ້າຈັ້ງ, ນໍ້າເບ້ຍ ຈໍານວນ 9,8 ເຮັກຕາ.

ທີ່ມາ: ວຽງຈັນທາຍ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *