ໃຜສົນໃຈສະໝັກເລີຍ ບໍລິສັດ ຟານຕຸ້ນ ຕ້ອງການພະນັກງານ ຈຳນວນຫຼາຍ

1. ພະນັກງານ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ : ກິນຢູ່ກັບບໍລິສັດ, ເງິນເດືອນເລີ້ມຕົ້ນ 2,000,000-6,000,000 ລ້ານກີບ.

ບໍລິສັດ ຟານຕຸ້ນ ຮັກສາຄວາມປອດໄພຈຳກັດ – ຮັບສະໝັກພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍຕຳແໜ່ງດັ່ງນີ້:

2. ພະນັກງານ ບໍລິຫານຫ້ອງຫານ: ກິນຢູ່ກັບບໍລິສັດ, ເງິນເດືອນລົມກັນຕອນສຳພາດ (ອີງຕາມຄວາມສາມາດ)

3. ພະນັກງານ ບໍລິຫານທຸລະກິດ: ກິນຢູ່ກັບບໍລິສັດ, ເງິນເດືອນລົມກັນຕອນສຳພາດ (ອີງຕາມຄວາມສາມາດ)

ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ,ເມືອງທຸລະຄົມ,ໃນແດນສະຫວັນນ້ຳງື່ມລີສອດ有意向者请联系: 78717518

4.ພໍ່ຄົວແມ່ຄົວອາຫານຈີນ ແລະ ອາຫານລາວ: ກິນຢູ່ກັບບໍລິສັດ, ເງິນເດືອນລົມກັນຕອນສຳພາດ (ອີງຕາມຄວາມສາມາດ)

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ວອດແອບ: 78717518 (ໂມງລັດຖະການ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *