Lao News

ແຂວງອັດຕະປືມີການລັກລອບຂຸດຄົ້ນ ຊື້-ຂາຍ ແຮ່ທາດ

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ວິທະຍາ ພົມມະຈັນ ຫົວໜ້າພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງອັດຕະປື ຕໍ່ກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງແຂວງ ປະຈໍາງວດ III ເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ວ່າ: ແຂວງອັດຕະປື ຍັງເກີດມີກຸ່ມຄົນສວຍໂອກາດເຂົ້າມາລັກລອບຂຸດຄົ້ນ, ຊື້-ຂາຍແຮ່ທາດແບບຊະຊາຍ ຊຶ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກໍໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດເຄື່ອນໄຫວ ພ້ອມທັງກັກຕົວຜູ້ລະເມີດມາສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ປັບໄໝຫລາຍຄັ້ງ, ທັງອອກແຈ້ງຫ້າມ ແລະ ວາງມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ.​

ການລັກລອບຂຸດຄົ້ນ, ຊື້-ຂາຍແຮ່ທາດແບບຊະຊາຍ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍ້ອນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນເຂດດັ່ງກ່າວ ຍັງມີການລັກລອບໃນຈຸດລັກລອບຢູ່ເຂດລຽບຕາມຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ,ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ພູຜາສູງຊັນເສັ້ນທາງໄປມາຍາກ ໂດຍສະເພາະໄລຍະລະດູຝົນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການກວດກາລາດຕະເວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ ເຄື່ອນໄຫວລາດຕະເວນສະກັດກັ້ນ ການລັກລອບພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ເວລາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄປກວດກາກໍຢຸດເຊົາ, ແຕ່ເວລາເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ລົງກວດກາກໍກັບເຂົ້າໄປລັກລອບອີກ ຊຶ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າ, ເຮັດໃຫ້ສິ້ນເປືອງງົບປະມານຂອງລັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ທ່ານ ວິທະຍາ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ໄລຍະ 9 ເດືອນປີ 2022 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາດ້ານທໍລະນີສາດ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ພາຍໃນແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງຢ່າງເປັນລະບົບ ໂດຍສະເພາະບັນດາໂຄງການ ແລະ ກິດຈະການ ທີ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຊອກຄົ້ນ-ສໍາຫຼວດຄື: ໂຄງການຊອກຄົ້ນ-ສຳຫຼວດແຮ່ທາດພາຍໃນແຂວງທີ່ຂັ້ນສູນກາງອະນຸຍາດ ມີ 10 ບໍລິສັດ, ມີ 15 ກິດຈະການ, ໃນນີ້ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຊອກຄົ້ນແຮ່ທາດ 2 ກິດຈະການ, ສຳຫຼວດແຮ່ທາດ 12 ກິດຈະການ ແລະ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ 1 ກິດຈະການ ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 2.766 ກວ່າກິໂລຕາແມັດ; ໂຄງການສຶກສາ-ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ສຳຫຼວດທ່າແຮງແຫຼ່ງແຮ່ ທີ່ໄດ້ເຊັນ MOU ກັບອົງການປົກຄອງແຂວງ ມີ 2 ໂຄງການ; ໂຄງການສຶກສາ-ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ສຳຫຼວດທ່າແຮງແຫຼ່ງຫີນປາໂກດິດ ເມືອງພູວົງ ມີເນື້ອທີ່ 10 ກິໂລຕາແມັດ, ບໍລິສັດໄດ້ສຳເລັດຜ່ານບົດລາຍງານຜົນການສຳຫຼວດ ແລະ ໄດ້ສະເໜີເນື້ອທີ່ 4 ເຮັກຕາ ເພື່ອຂໍຂຸດຄົ້ນ, ສ່ວນເນື້ອທີ່ຍັງເຫຼືອ 996 ເຮັກຕາແມ່ນຮັກສາໄວ້ ເພື່ອສຳຫຼວດລະອຽດ, ສ່ວນບັນດາໂຄງການ ແລະ ກິດຈະການ ທີ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ມີຄື: ຂັ້ນສູນກາງອອກອະນຸຍາດ 6 ບໍລິສັດ, ມີ 6 ກິດຈະການ, ແຮ່ທາດອອກອະນຸຍາດມີ: ແຮ່ຄຳ, ແຮ່ຊືນ-ແຮ່ເງິນ ແລະ ຫີນປາໂກໄດ, ຂັ້ນແຂວງອອກອະນຸຍາດ 6 ບໍລິສັດ 6 ກິດຈະການ,ແຮ່ທາດອະໂລຫະສຳລັບການກໍ່ສ້າງ, ຫີນຊາຍ, ຫີນຣີໂອລິດ, ຫີນດີໂອໄຣ ແລະ ຫີນບາຊານ, ຂັ້ນເມືອງອອກອະນຸຍາດມີ 14 ບໍລິສັດ, ມີ 14 ກິດຈະການ, ແຮ່ທາດທີ່ອອກອະນຸຍາດມີ: ດິນໜຽວຜະລິດດິນຈີ່ 11 ກິດຈະການ ແລະ ນ້ຳບາດານ 3 ກິດຈະການ.

ຂ່າວຈາກ ປະເທດລາວ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button