ສູດຢາຮັກສາໂລກເບົາຫວານ ປີ້ງໝາກບວບຫອມກິນ 3 ເດືອນ ຫາຍຂາດໂລດ

ຝາກ Share ແນ່ເດີ, ກົດແບ່ງປັນກໍ່ເທົ່າການເຮັດບຸນແລ້ວ.

ສູດຢາຮັກສາໂລກເບົາຫວານໃຫ້ເອົາຫມາກບວບຫອມ ມາປີ້ງກັບໄຟອ່ອນໃຫ້ສຸກແລ້ວມາປາດເປືອກອອກ ມາປັ້ນເອົານໍ້າໃສ່ຈອກແລ້ວດື່ມ.

ດື່ມເຊົ້າ – ແລງ ກ່ອນ ຫລື ຫລັງອາຫານ, ຄັ້ງລະ 1 ຫມາກ.ດື່ມຕິດຕໍ່ກັນ 1,2,3 ເດືອນ ຈົນກວ່າອາການຊິຫາຍຂາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *