Lao News

ດ່ວນ .ຮັບສະໝັກ ພ/ງ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

🔥🔥ດ່ວນ .ຮັບສະໝັກ ພ/ງ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງລາຍລະອຽດຕາມນີ້ເລີຍເດີ້.

1. ພ/ງ ຂັບລົດຈົກ 10 ຕຳແໜ່ງ.

2. ພ/ງ ຂັບລົດດ້າມ 10 ຕຳແໜ່ງ.

3. ພ/ງ ທໍລະນີສາດ 5 ຕຳແໜ່ງ.

4. ພ/ງຊ່າງໄຟຟ້າ 5 ຕຳແໜ່ງ.

5. ພ/ງ ແປພາສາຈີນ 1 ຕຳແໜ່ງ📌

ສະຖານທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກບໍ່ຄຳ ເມືອງພູວົງ ແຂວງອັດຕະປື.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button