ເກີດເກດລົດກະບະ ຕຳທະລຸຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຂອງປະຊາຊົນ

ຍອມ ເຮັດນຳບໍ່ໄດ້.

ໃນວັນທີ 13/11/2022 ໄດ້ເກີດເກດລົດກະບະ ຕຳທະລຸຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຂອງປະຊາຊົນທີ່ ບ້ານຫ້ວຍແອກ ເມືອງຫີນບູນ

ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໂຊກດີທີ່ບໍ່ມີໃຜເປັນຫຍັງ.!!!

ຈາກ: Koy Nuengkhamme

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *