ຊົມເຊີຍ ສປປ ລາວ ຕິດອັນດັບ 1 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແບບ Slow Travel 2023

ຊົມເຊີຍ ສປປ ລາວ ຕິດອັນດັບ #1 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແບບ Slow Travel 2023 ຈັດໂດຍ ວາລະສານຊື່ດັງ ລະດັບໂລກ National Geographic !!! 5 ສະຖານທີ່ ທີ່ຕິດອັນດັບ ຈາກທົ່ວໂລກ ປະກອບມີ:

1. Luang Prabang ສປປ ລາວ

2. Dodecanese Islands, Greece.

3. Ghana.

4. Milwaukee, Wisconsin,

5. Alberta, Canada.

ວາລະສານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອະທິບາຍເຫດຜົນ ໂດຍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວຈີນ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ລາວ ເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກຂຶ້ນ.

ໂດຍສະເພາະ ມໍລະດົກໂລກ ຫຼວງພະບາງ.

ທ່ານສາມາດ ອ່ານລາຍລະອຽດ ເພີ່ມຕື່ມໄດ້ ຢູ່ລິ້ງກ້ອງໂພສນີ້.

#Nationalgeographic

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *