ແຈ້ງເຖິງຜູ້ໃຊ້ລົດ, ໃຊ້ຖະໜົນ ແລະ ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດນ້ອຍ-ລົດໃຫ່ຍ

ແຈ້ງເຖິງຜູ້ໃຊ້ລົດ, ໃຊ້ຖະໜົນ ແລະ ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດນ້ອຍ-ລົດໃຫ່ຍ.

ໃຫ້ລະມັດ ລະວັງທາງໜື່່ນ 14/11/2022#ສາເຫດ: ນ້ຳມັນເຄື່ອງຕົກໃສ່ແຄມທາງ.

( ເຂດບ້ານ ໄຊສະຫວ່າງ ຫາ ນາໄຊ , ເມືອງ ທ່າບາດ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ )

ຄລິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *