ຂ່າວດ່ວນ ເຮຶອບິນລຳໃຫຍ່ຕິດຢູ່ກ້ອງຂົວ.

#ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ຟັງບໍ່ຜິດ! ເຮຶອບິນລຳໃຫຍ່ຕິດຢູ່ກ້ອງຂົວ.

ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ປະເທດອິນເດຍ ເມື່ອບໍລິສັດອາສັງຫາລິມະຊັບ.

ຊື້ເຮືອບິນເກົ່າເພື່ອນຳມາເຮັດເປັນໂຮງແຮມ ແຕ່ເກີດມີບັນຫາລະຫວ່າງຂົນສົ່ງ ເຮັດໃຫ້ເຮຶອບິນຕິດຢູ່ຂົວ.

ມີຄຣີບ:

https://youtu.be/uvf6R5UM_Mw
Cr. World Forum

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *