Lao News

ຮັບສະໝັກແຮງງານໄປເຮັດວຽກ: ປູກຝັງ, ແພັກຜັກ ແລະ ເກັບສະຕໍເບີຣີ່ 🍓

ຮັບສະໝັກແຮງງານໄປເຮັດວຽກ: ປູກຝັງ, ແພັກຜັກ ແລະ ເກັບສະຕໍເບີຣີ່ 🍓

ໜ້າວຽກ: ປູກຝັງ, ແພັກຜັກ ແລະ ເກັບສະຕໍເບີຣີ່ 🍓ຈຳນວນ 50 ຄົນ

‼️ປິດຮັບວັນທີ 09/12/2022‼️
ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ:

– ເພດ: ຊາຍ – ເພດ: ຍິງ
– ອາຍຸ: 18-35 ປີ. – ອາຍຸ: 20-30 ປີ.
– ໜ້າວຽກ: ປູກຝັງ. – ໜ້າວຽກ: ແພັກຜັກ ແລະ ເກັບສະຕໍເບີຣີ່

– ຕ້ອງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ
– ບໍ່ມີລາຍ
– ມີຄວາມດຸໝັ່ນ ແລະ ອົດທົນ

ເອກະສານປະກອບ
– ແບບຟອມສະໝັກ
– ໜັງສືຜ່ານແດນ (Passport)
– ສຳເນົາ ບັດປະຈຳໂຕ

– ສັນຍາຈ້າງ 3ປີ
– ເງີນເດືອນພື້ນຖານ: 1,200 ໂດລາ
– ມີໂອທີ
– ມີສະຫວັດດີການສັງຄົມ

– ສຳເນົາ ສຳມະໂນຄົວ
– ບັດສັກວັກຊີນ 2ເຂັມຂື້ນໄປ
– ຮູບຖ່າຍ 3×4 ພື້ນຂາວຈຳນວນ 6 ໃບ======================================

ສົນໃຈເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ທີ່: ບໍລິສັດ ເອັມຊີ ບໍລະການຈັດຫາງານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.

ບ້ານໂພນທັນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
☎️ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

(ວັນຈັນ – ເສົາ ຕາມໂມງລັດຖະການ 8:00-17:00 ເທົ່ານັ້ນ)
ເບີໂທ: 020 58842005, 020 58633848, 02095926484, 02055366337

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button