ຈັບແກ້ງລັກງົວ.

ໃນວັນທີ 16/11/2022 ຈັບຄົນລັກງົວ ຢູ່ບ້ານດົງ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ເຈົ້າຂອງງໄວເລົ່າວ່າ: ພວກຂີ້ລັກ ໄດ້ທຳທ່າມາຊື້ເຟືອງ ແລະ ສວຍໂອກາດລັກເອົາງົວທີ່ລ້ຽງໄວ້ ຂຶ້ນລົດ ໂຊກດີມາເຫັນກ່ອນ ຈິ່ງຈຫບຕົວພວກກ່ຽວທັນ.

..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *