ແຈ້ງປັບລາຄານໍ້າມັນລົງ

ລາຄານ້ຳມັນ ເລິ່ມປະຕິບັດ 06:00 ໂມງຂອງວັນທີ 17/11/2022

ຕາມແຈ້ງການຈາກ ກຊ ອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ ເລກທີ 1648/ອຄ

ລົງວັນທີ 16 ພຈ 2022.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *