Lao News

ລ່າສຸດ ກຳມະການຕ້ອມ ລາວຖືກເອີ້ນໂຕໄປຫ້ອງການບ້ານ

ຫວັງວ່າຈະຜ່ານໄປໄດ້ດ້ວຍດີ.

ກຳມະການຕ້ອມ ລາວຖືກເອີ້ນໂຕໄປຫ້ອງການບ້ານ ກະວ່າມາໂທດ ປທຈ ບາດນິ 🙄🙄🙄

ທີມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button