ຮັບພະນັກງານເພີ່ມຫຼາຍຕຳແໜ່ງເງີນເດືອນ

ຮັບພະນັກງານເພີ່ມຫຼາຍຕຳແໜ່ງເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ2.800.000-5.000.000-10.000.000ກິບ💵💸

1. ແອດມິນ.

2. ອິນຟູອິນເຊີ(ເນັດໄອດໍ້)

3 ມືກ້ອງຕັດຕໍ່.

4. ການຕະຫຼາດແລະຝ່າຍຂາຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *