Lao News

ເບິ່ງໄວ້ເປັນບຸນຫູບຸນຕາ ຂົນເງິນມາໄວ້ຕໍ່ໜ້າທັງໝົດນີ້ເປັນຂອງເຈົ້າ(ຜູ້ຖືກຫວຍງວດດຽວ 54 ລ້ານບາດ.

ເບິ່ງໄວ້ເປັນບຸນຫູບຸນຕາ ຂົນເງິນມາໄວ້ຕໍ່ໜ້າທັງໝົດນີ້ເປັນຂອງເຈົ້າ(ຜູ້ຖືກຫວຍງວດດຽວ 54 ລ້ານບາດ.

ເພື່ອມື້ໜຶ່ງເຮົາມີໂອກາດແບບນີ້ ຕັ້ງໂຕະຈີນຖ້າເລີຍ ທີມຫວຍກໍ່ຂົນເງິນມາກອງໄວ້ໃຫ້ເສດຖີລາຍໃໝ່ສາວໄວ 36 ປີ .

ເສດຖີຕະຫຼອດການ😘😘👏👏.

ຊົມຄລິບ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button