ຮີບໄປສະໝັກເລີຍ..!!! ບໍລິສັດ ເປ້ເຕີເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ( ລາວ) ຈຳກັດ ຕ້ອງການພະນັກງານຈຳ 2000 ຄົນ ຟຮີຫໍພັກ ,ລ້ຽງເຂົ້າ 3 ຄາບ.

ບໍລິສັດ ເປ້ເຕີເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ (ລາວ) ຈຳກັດ Best Garment (Laos) Co.,Ltd ມີຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ແຮງງານຈໍານວນ 2000 ຄົນ ບັນຈຸເຂົ້າຫລາຍຕຳແໜ່ງງານ ສົນໃຈຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ/ວອດແອບ: 020 28109586,28109585 ຫຼື Facebook: Best Garment / Page: Best garment co.,LTD.

ລາຍລະອຽດກະລຸນາອ່ານດ້ານລຸ່ມ;1. ຫົວໜ້າແຖວຫຍິບ 25 ຕຳແໜ່ງ2. ຫົວໜ້າຫ້ອງຕັດ 05 ຕຳແໜ່ງ3. ຫົວໜ້າຈຸແພັກເຄື່ອງ 05 ຕຳແໜ່ງ.

4. ຫົວໜ້າຊ່າງສ້ອມແປງຈັກຕັດຫຍິບ 05 ຕຳແໜ່ງ5. ຫົວໜ້າກວດກາຄຸນນະພາບເຄື່ອງ (QC) 05 ຕຳແໜ່ງ6. ພະນັກງານຫຍິບ 700 ຕຳແໜ່ງ.

ເງິນເດືອນ ແລະ ສະຫວັດດີການດີແມ່ນຂື້ນກັບໜ້າວຽກ:1. ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນສໍາລັບຕໍາແໜ່ງລະດັບຫົວໜ້າ ແມ່ນ 2.500.000ກີບ ຫາ 3.500.000ກີບ(ມີປະສົບການ ແລະ ຊຳນານງານເງິນເດືອນສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ ພິຈາລະນາພິເສດ)2. ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນສຳລັບຕຳແໜ່ງ ຫຍິບ ແມ່ນເງິນເດືອນ: 2.000.000ກີບ ຫາ 3.000.000ກີບ(ມີປະສົບການ ແລະ ຊຳນານງານເງິນເດືອນສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້)

ເງິນເດືອນ ແລະ ສະຫວັດດີການດີແມ່ນຂື້ນກັບໜ້າວຽກ:1. ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນສໍາລັບຕໍາແໜ່ງລະດັບຫົວໜ້າ ແມ່ນ 2.500.000ກີບ ຫາ 3.500.000ກີບ(ມີປະສົບການ ແລະ ຊຳນານງານເງິນເດືອນສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ ພິຈາລະນາພິເສດ)2. ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນສຳລັບຕຳແໜ່ງ ຫຍິບ ແມ່ນເງິນເດືອນ: 2.000.000ກີບ ຫາ 3.000.000ກີບ(ມີປະສົບການ ແລະ ຊຳນານງານເງິນເດືອນສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້)

ແຈ້ງການ.

(ຂ່າວສານຮສສ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *