Lao News

ສົງໃສເພີ່ນເປັນນັກມວຍມາກ່ອນ ລີລາເຫລືອຮ້າຍ.

ສົງໃສເພີ່ນເປັນນັກມວຍມາກ່ອນ ລີລາເຫລືອຮ້າຍ.

ບໍ່ທຳມະດາລີລາພະສົງໄທຟ້ອນລາຍ”ມວຍໄທ”,ສູ້ຕຳຫລວດຄວບຄຸມຝຸງຊົນ,

ນອກສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມ APEC ທີ່ໄທເປັນເຈົ້າພາບເທື່ອບໍ່ດົນມານີ້!

..

..

..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button