Lao News

ໃຜຢູ່ລ້າໄປສະໝັກແມະ…!!!ບໍລິສັດ ທີເເອວ(LC Express)ຕ້ອງການພະນັກງານ ຜະລິດຂົນຕາປອມ ຈຳນວນຫຼາຍ ເງີນເດືອນ3.500.000ກີບ

ໃຜຢູ່ລ້າວ່າງວຽກວ່າງານໄປສະໝັກເລີຍ ! ບໍລິສັດ ທີເເອວຂາເຂົ້າ ເເວະຂາອອກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຕ້ອງການພະນັກງານຜະລິດ ຂົນຕາປອມຈຳນວນຫຼາຍ.

+ ເງື່ອນໄຂ
– ອາຍຸ 18ປີ – 40ປີ
– ເຮັດບໍ່ເປັນມີຄູສອນໃຫ້
– ເວົ້າພາສາຈີນໄດ້ ພິຈາລະນາພິເສດ

+ ເງິນເດືອນພະນັກງານ
– ມີເງິນເດືອນພື້ນຖານ1.500.000ກິບ
– ມີຄວາມດຸໝັ່ນເປັນວຽກເພີ່ມເງິນໃຫ້ຜະລິດຫລາຍເເຮງໄດ້ຫລາຍ

– ເຮັດວຽກປີ1ຂື້ນ150.000ກິບ
– ລວມລາຍໃດ້ທົງຫໝົດ 2.000.000ກິບ ຫາ 3.500.000ກິບ/ເດືອນ
– ພິເສດ ມີຫໍພັກຢູ່ຟຣີ.

+ ທີ່ຕັ້ງ: ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ ບ້ານນາໂນເມືອງໄຊເສດຖານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່:020 98666618
020 76665789

ຂອບໃຈທີ່ມາ:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button