Lao News

ລົດໃຫຍ່ຕໍາກັບລົດຈັກໄຟຟ້າ ແລ້ວເຈີດໄປຕໍາເຮືອນປະຊາຊົນ

ລົດໃຫຍ່ຕໍາກັບລົດຈັກໄຟຟ້າ ແລ້ວເຈີດໄປຕໍາເຮືອນປະຊາຊົນ.

ເຫດເກີດ ວັນທີ 19 ພະຈິກ 2022 ທີ່ບ້ານຄົກວ່າ, ນະຄອນ ຫລວງພຣະບາງ, ແຂວງຫລວງພຣະບາງ.

ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຈັກ(ນັກຮຽນ) ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໜັກສົມຄວນ.

ປລ: ຂັບຂີ່ລົດໃນເຂດຊຸມຊົນຂໍໃຫ້ລະມັດລະວັງ
ລາຍງານໂດຍ:

ບີ ເມຍໜຶ່ງລູກສາມ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button