ຊົມເຊີຍ! ເຈົ້າໜ້າທີຈັບໂຈນເສື້ອຂາວໜ້າຄົມ

👏🏻ຊົມເຊີຍ! ເຈົ້າໜ້າທີຈັບໂຈນເສື້ອຂາວໜ້າຄົມ.

ທີ່ກໍາລັງລັກສາຍໄຟຟ້າ.

ຢູ່ບ້ານໂພນສະອາດ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ.

ໃນຄືນທີ 20 ພະຈິກ 2022.

..

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *