ບໍລິສັດທີ່ໄປເຮັດປະກັນໄພນຳໃຈຫາຍຄືກັນທ້າເຫັນພາບແບບນີ້

ວ່າແຕ່ບໍລິສັດປະກັນ ແຕ່ຂອ້ຍເປັນຄົນເບີ່ງຍັງໃຈຫາຍລະ.

ທາງບໍ່ໄດ້ຊັນແຕ່ນຳ້ຫນັກຫລາຍລົດພັດແຮງ.ມັນກໍ່ແບບນັ້ນ

ບໍລິສັດທີ່ໄປເຮັດປະກັນໄພນຳໃຈຫາຍຄືກັນທ້າເຫັນພາບແບບນີ້😂😂

ຊົມຄລິບ.ຖືກລົບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *