ໂອກາດມາແລ້ວ ເປີດຮັບພະໜັກງານຫລາຍຕຳແໜ່ງ ເງິນເດືອນ 2.000.000 – 30.000.000 ກີບ

ໂອກາດມາແລ້ວ.

ເປີດຮັບພະໜັກງານຫລາຍຕຳແໜ່ງ.

ເງິນເດືອນ 2.000.000 – 30.000.000 ກີບ.

ຕຳແຫນ່ງ.

1.ພະນັກງານຂາຍ(sale).

2.ຫົວໜ້າຝ່າຍການຕະຫລາດແລະ ການຕະຫລາດ(Marketing).

3.ຄອນເທັນ ເຄເອຕີບ(Content .

4.Creative)ຖ່າຍຮູບແລະວິທິໂອ (Video&Photographer).

5. ໂຕແທນຈຳໜ່າຍຫລັກ6.ຜູ້ຈັດການສ່ວນໂຕ ແບບຟອມລົງທະບຽນ👇🏻👇🏻👇🏻

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeLY3l2Lw8S65IxWN-9jkA4L4mCrCMYORSEzlfEgcoZQvR7g/viewform?usp=pp_url

ຄລິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *