ໃຫຍ່ແທ້ໆ! ປາທອງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ!

ໃຫຍ່ແທ້ໆ! ປາທອງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ!

ນັກຕຶກປາຄົນອັງກິດ ຕຶກປາທອງ ທີ່ເຂດ Bluewater Lakes ໃນ Champagne ປະເທດຝຣັ່ງ ສັ່ງນໍ້າໜັກໄດ້ 30 ກິໂລ.

ນັກຕຶກປາທ່ານນີ້ໃຊ້ເວລາເອົາປາຂຶ້ນມາເກືອບ 25 ນາທີ ຫຼັງຈາກຖ່າຍຮູບແລ້ວກໍປ່ອຍມັນກັບລົງນໍ້າຄືນ.

Cr. World Forum

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *