ເສດຖີຈົກ 100 ຕື້ກີບ ຊ່ວຍຟື້ນຟູຊີວິດຂອງຄົນທຸກຍາກສູງອາຍຸ

ຕ້ອງບອກວ່ານີ້ເປັນອີກເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ດີທີ່ໜ້າຊົມເຊີຍ ແລະ ໃນໂລກສັງຄົມ. ເມື່ອແມ່ໃຈບຸນໄດ້ມອບທີ່ດິນ 25 ໄຮ່ ພ້ອມດ້ວຍເງິນປະມານ 200 ລ້ານບາດ ຫລື ປະມານ 100,000,000,000 ກີບ.

ເພື່ອສ້າງສູນປິ່ນປົວພະຍາດຜູ້ສູງອາຍຸຢູ່ໂຮງໝໍ ສິລິລາດ ຜ່ານເຟສບຸກ, Prawit Anusiri ໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບພາບຂອງແມ່ ແລະ ລະບຸວ່າ “ອາມາ ວາຣູນີ ຢູພັນສຸກ ອາຍຸ 72 ປີ.

, ມອບທີ່ດິນ 25 ໄຮ່ ແລະ ເງິນສົດ 200,000,000 ບາດ ເພື່ອສ້າງສູນວິທະຍາສາດແພດສາດແຫ່ງຊາດ. ໂຮງໝໍສິຣິລາດ (ຄອງສີວາປາສະຫວັດ, ເມືອງນາດີ) ເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນເດືອນມັງກອນ 2023. ຖືວ່າຄົນໄທໂຊກດີ ໂດຍສະເພາະຊາວເມືອງສະໝ້ວຍ.ຂໍອວຍພອນໃຫ້ ‘ອຳມະວາຣູນີ’ ມີແຕ່ຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ.

“ສູນວິທະຍາສາດການແພດຜູ້ສູງອາຍຸ” ທີ່ຈະສ້າງໃນເນື້ອທີ່ 25 ເຮັກຕາ ທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງສະມຸດສາຄອນ ເຊິ່ງທ່ານ ຂຸນສົມພັນ ແລະ ຂຸນວາຣູນີ ອ່ອນພັນສາ. ໄດ້ມອບໃຫ້ ສິລິລາດ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ຜ່ານກະຊວງພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງມະນຸດ.

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະກະຊວງສຶກສາທິການ ຈຸດປະສົງຂອງການກໍ່ສ້າງສູນວິທະຍາສາດການແພດຜູ້ອາຍຸສູງ ປະກອບມີ 3 ດ້ານຄື: 1. ກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນເພື່ອເບິ່ງແຍງຜູ້ສູງອາຍຸເຊັ່ນ: ທ່ານໝໍ, ພະຍາບານ, ຜູ້ຊ່ວຍພະຍາບານ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການດູແລຜູ້ສູງອາຍຸ, ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະ ຄົນໃນສັງຄົມ. 2.

ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າສະເໜີຮູບແບບການດູແລຜູ້ສູງອາຍຸໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບສັງຄົມໄທ3. ສູນກາງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ Intermediated Care, ນັ້ນແມ່ນ, ເມື່ອຜູ້ສູງອາຍຸເຈັບປ່ວຍ, ພວກເຂົາຕ້ອງເຂົ້າໂຮງຫມໍເພື່ອປິ່ນປົວ. ເມື່ອ​ຫາຍ​ດີ​ແລ້ວ, ລາວ​ກໍ​ກຽມ​ກັບ​ບ້ານ. ເຂົາເຈົ້າສາມາດມາຢູ່ສູນເພື່ອຮັບການດູແລແບບສະຫຼາຍວິໄນ

ຕາມຫຼັກການຂອງຢາປົວພະຍາດຜູ້ອາຍຸສູງເພື່ອປ້ອງກັນການເຈັບເປັນຕື່ມອີກ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຝຶກອົບຮົບກ່ອນກັບບ້ານສໍາລັບຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ສືບຕໍ່ເບິ່ງແຍງຢູ່ເຮືອນ. ມັນບໍ່ແມ່ນໂຮງໝໍ ຫຼືເຮືອນພະຍາບານ. ແລະບໍ່ແມ່ນສະຖານທີ່ດູແລຜູ້ສູງອາຍຸ. ແມ່ນແລ້ວ.

, ຄົນປ່ວຍກໍ່ເຈັບປ່ວຍ, ແຕ່ມັນເປັນການເສື່ອມຂອງອາຍຸ, ສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ສູງອາຍຸແມ່ນເຮືອນ, ບໍ່ແມ່ນໂຮງຫມໍ.

​ແລະ ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ດູ​ແລ​ຜູ້​ເຖົ້າ​ໃຫ້​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ແມ່ນ​ເດັກນ້ອຍ​ຢູ່​ບ້ານ.”” ​ໃນ​ຈຳນວນ​ຄົນ​ທີ່​ພາກັນ​ປະກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບຸນ​ຄຸນ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ.

ຊົມຄລີບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *