Lao News

ຈັບໄດ້ແລ້ວເດີ່

ຈັບໄດ້ແລ້ວເດີ່ ຄົນທີ່ມາຫຼັກເອົາຄຳມື້ທີ່ 17-11-22ຫັ່ນຢູ່ບ້ານໜອງສະໂນ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ທັງຮ້ານເຮົາກະໄດ້ໄຫ້ໂອກາດລາວແລ້ວ ໄຫ້ລາວມາສົ່ງສະ ເປັນເວລາໜື່ງອາທິດແລ້ວ ແຕ່ລາວກະບໍ່ຍອມມາສົ່ງ ຈີ່ງໄດ້ປະຕິບັດການເດດຂາດແບບນີ້ເພື່ອບໍ່ໄຫ້ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ດີ .

ເພື່ອໄຫ້ສັງຄົມປອດໃພ.ແລະມີຄວາມສະຫງົບ.ໃນຕໍ່ໜ້າ..

.

.

.

.

ຂໍຄອບໃຈນຳຄົນລະເມືອງດີເດີ່ ທີ່ແຈ້ງເບາະແສໄຫ້.ຂອບໃຈຫຼາຍໆ🙏🙏🙏

ຈາກ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button