Lao News

ໄປບໍ່ລອດ! ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ພສປ ປະຈຳຈຸດປະສານງານນາເຕີຍ ກວດກາ-ຢຶດລົດ Land Rover ໝົດກຳນົດ D53

ໃນເວລາ 19:00 ໂມງຂອງວັນທີ 21 ພະຈິກ 2022 ຜ່ານມານີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ປາບປາມການລັກລອບໜີພາສີ (ພສປ) ປະຈຳຈຸດປະສານງານນາເຕີຍ ແຂວງຫຼວງນໍ້າ, ໄດ້ຮັບແຫຼ່ງຂ່າວຈາກພົນລະເມືອງດີແຈ້ງວ່າ: ມີລົດໃຫຍ່ປະເພດລົດຈິບ, ຍີ່ຫຍໍ້: Land Rover, ສີຂ່າວຕິດແຜ່ນປ້າຍທະບຽນ ກຂ 9511 (ປ້າຍເອກະຊົນສະຫວັນນະເຂດ).

ຊຶ່ງເປັນລົດສວມແຜນປ້າຍທະບຽນຂອງລົດຄັນອື່ນ, ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຂ່າວ ຈຶ່ງໄດ້ອອກ.

ຕິດຕາມ ໃນຂະນະເວລາປະມານ 19:15 ໂມງໄດ້ພົບເຫັນລົດຄັນເປົ້າໝາຍແລ່ນລົງມາຮອດຈຸດປະສານງານນາເຕີຍ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ເຈົ້າໜ້ຈຶ່ງຂໍອະນຸຍາດກວດກາເຫັນວ່າມີ: ໃບແຈ້ງພາສີສຳລັບພາຫະນະນຳເຂົ້າທ່ອງທ່ຽວຢ້ຽມຢາມ (D53) ນໍາເຂົ້າມາແຕ່ປີ 2019 ແລະ ມີເອກະສານອື່ນໆກ່ຽວກັບລົດແຕ່ມາຮອດປະຈຸບັນເຫັນໝົດກໍານົດເວລາມາໄດ້ 3 ປີແລ້ວ.

ປັດຈຸບັນຊຶ່ງໄດ້ດຳເນີນຂັ້ນຕອນສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ໄດ້ມອບສຳນວນຄະດີ, ພາຫະນະຂອງກາງໃຫ້ພາສີ ປະຈຳແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ເປັນຜູ້ດຳເນີນການແກ້ໄຂຄະດີຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

Cr: ກະຊວງການເງິນ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button