ເດັກນ້ອ ຍ ອາຍຸ 11 ປີ ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຂາຍ ຫາເງິນສົ່ງໂຕເອງຮຽນ ແລະ ຮັກສາພໍ່

ເຜີຍຊີວິດເດັກນ້ອຍ 11 ປີ ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ຫາເງິນສົ່ງຕົວໄປຮຽນ ແລະປິ່ນປົວພໍ່. ລາວຕ້ອງສູ້ຊີວິດເພື່ອຫາເງິນມາລ້ຽງດູພໍ່ຂອງລາວ.

ເດັກນ້ອຍທີ່ຕ້ອງອອກໄປເກັບຂີ້ເຫຍື້ອທຸກໆມື້ເພື່ອຫາເງິນໃຫ້ພໍ່ອາຈານ ໂຮງຮຽນ ເທດສະບານ 1 ໜອງສະຫລ່າຍ ອອກມາເລົ່າເລື່ອງຂອງເດັກຊາຍ ຍອດກະຕັນຍູ ເດັກຊາຍຄົນນີ້ມັກຈະອອກມາເກັບຂີ້ເຫຍື້ອເພື່ອໄປຂາຍ

ພໍ່ຂອງຂ້ອຍເຈັບປ່ວຍເດັກນ້ອຍຕ້ອງໄດ້ອອກມາພ້ອມກັບລົດຖີບເກົ່າໆ ແລະໄດ້ໄປຄົ້ນຫາຖັງຂີ້ເຫຍື້ອເພື່ອນຳໄປຂາຍ ເດັກນ້ອຍເວົ້າວ່າ ແຕ່ລະມື້ຈະບໍ່ສາມາດຫາເງິນ 20 ບາດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່.

ທີ່ໜ້າສົງສານກວ່ານັ້ນ ກອ່ນນີ້ເຄີຍເປັນຄອບຄົວທີ່ອົບອຸ່ນ ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ແມ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປເມື່ອຢູ່ໂຮງຮຽນອະນຸບານ 3.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພໍ່ໄດ້ມີເມຍໃຫມ່. ແລະພົບວ່າພໍ່ຂອງລາວເປັນພະຍາດ ເກົ່າ ເດັກນ້ອຍຕ້ອງຫາເງິນເພື່ອຮັກສາພໍ່ຂອງລາວ.

ຊົມຄລີບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *