ດ່ວນ..!! ບໍລິສັດ ສະກາວີ ລາວ ຕ້ອງການພະນັກງານຈຳນວນ 500 ຄົນ ລ້ຽງເຂົ້າ -ມີລົດຮັບສົ່ງ ເງິນເດືອນ 4,500,000 ກີບ

ສົນໃຈມາສະໜັກໄດ້ເດີ້ເງິນເດືອນ ແລະ ສະຫວັດດີການດີ020 91127170 ເອື້ອຍຢ່ຽນ020 78386869 ນາງ ເກ.

ບໍລິສັດ ສະກາວີ-ລາວ 2ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານຫນອງປີງ ຮ່ອມ: 04 ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານຈໍານວນຫຼາຍຕໍາແຫນ່ງດັ່ງນີ້:

1. ພະນັກງານຫຍິບຍິງ/ຊາຍ 500 ຕໍາແຫນ່ງ (1,500,000-3,500,000 ກີບ) ທຸກໆຕໍາແຫນ່ງເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສະຫວັດດີ2. ຫົວຫນ້າຄິວຊີ 01 ຕໍາແຫນ່ງ (3,500,000-4,500,000 ກີບ) (ຮູ້ພາສາອັງກິດ+ ມີປະສົບການຢ່າງຫນ້ອຍ 5 ປີ)3. ຫົວຫນ້າລາຍ 10 ຕໍາແຫນ່ງ (2,500,000-4,500,000 ກີບ)

4. ເທັກນິກຊ່ຽນ 20 ຕໍາແຫນ່ງ (ຫຍິບເກັ່ງ) (2,000,000-4,000,000 ກີບ) 5. ພະນັກງານຄິວຊີ 20 ຕໍາແຫນ່ງ (1,700,000-4,000,000 ກີບ) 6. ເຊັກເຄື່ອງ 10 ຕໍາແຫນ່ງ (ຊາຍ) (1,700,000-3,500,000 ກີບ) ສົນໃຈສາມາດຄອມເມັນ ຫຼື ອິນບ໋ອກດັ່ງນີ້:1. Comment/Inbox Facebook: Tonta Nikone 2. ມາສະຫມັກຢູ່ບໍລິສັດ3. ສົ່ງເມວ Tonta.nikon@scavi.com.vn

ການຕີບໍລິສັດມີການຈ່າຍຄ່າຄຸ້ມຄອງຈາກອົງການປະກັນສັງຄົມມີຫໍພັກ ແລະ ລົດຮັບສົ່ງໃຫ້ຟຣີ– ມື້ພັກປະຈໍາປີໃຫ້ 15 ມື້ປີມີເງິນໂບນັດເດືອນ 13 (ເງິນປີ)

ພັກທຸກໆວັນທິດ ແລະ ມື້ບຸນຕ່າງໆຕາມລັດຖະບານວາງອອກ ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະຫມັກ:ສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈໍາໂຕໂທWhat App: 020 7806 5482 (ຕາ) 020 5595 5013 (5)

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *